Pracovné stretnutie v Rzeszówe (Uniwersytet Rzeszowski)

Poland-Slovakia_SK_01+FUND_RGB

W dniu 13.09. 2017 r. odbyło się spotkanie robocze dotyczące projektu“„Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość“/ „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“  realizowanego przez Wydział Wychowania Fizycznego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego. W spotakniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz turystyki wiejskiej – partnera wiodącego projketu, Uniwersytetu Preszowskego oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na spotkaniu omówiono postepy związane z realizacją projektu oraz ustalono program konferencji organizowanej na Wydziale Wychowania Fizycznego.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *