Propagácia vidieckeho …

Propagácia vidieckeho cestovného ruchu na území MAS OZ RR Spiš

Cieľom projektu je propagácia ubytovacích zariadení na území MAS Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš a zvýšiť tak návštevnosť tohto územia. Hlavným cieľom je vytvorenie systému udeľovania znaku zvality ubytovacích zariadení na tomto území a ich propagácia prostredníctvom webovej stránky.

Špecifické ciele projektu:

  • Propagácia územia a zariadení cestovného ruchu,
  • Zvýšene informovanosti širokej verejnosti o službách poskytovaných na území,
  • Zvýšenie návštevnosti ubytovacích zariadení na územi MAS Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš,
  • Motivácia manažmentu ubytovacích zariadení k zlepšovaniu ponúkaných služieb,
  • Zvýšenie kvality ubytovacích zariadení,
  • Poskytnutie komplexných a prehľadných informácií o ubytovacích službách,
  • Zlepšenie prístupu k informáciám,
  • Zvýšenie atraktivity cestovného ruchu na území.

Aktivity v rámci projektu:

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *