Interaktívna virtuálna prehliadka…

Interaktívna virtuálna prehliadka MAS Spiš

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť informovanosť turistov o službách v oblasti cestovného ruchu v regióne MAS Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš formou virtuálnej prehliadky.

Špecifické ciele projektu:

  • Zrealizovať virtuálnu prehliadku jednotlivých objektov so zámerom spropagovať atrakcie regiónu on-line formou
  • Zrealizovať multimediálne propagačné CD (DVD) s virtuálnou prehliadkou regiónu MAS Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš
  • Zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť pri poskytovaní služieb cestovného ruchu v MAS Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš
  • Prezentovať komplexnú ponuku cestovného ruchu v regióne smerom k interným a externým subjektom, ako aj internému a externému prostrediu
  • Rozvíjať propagáciu širšieho územia formou partnerstva

Aktivity v rámci projektu:

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *