Kontakt

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ VIDIECKEHO TURIZMUmapa urbankova

Záujmové združenie právnických osôb

Urbánkova 13

080 01  Prešov

IČO:  45741417

DIČ:  2023841094

ČSOB:  4018680591/7500

 

Štatutárny zástupca:

Mgr. Petra Kovářová

mail: kancelaria@zrovit.sk

tel.č.: +421 905 498 802