Aktuality

POZVÁNKA NA ZÁVEREČNÚ KONFERENCIU

Vedúci partner projektu Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu spolu s partnermi projektu Prešovská univerzita v Prešove a Univerzita Rzeszów, Vás srdečne pozývajú na záverečnú konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 21. septembra 2018. Konferencia sa uskutoční vrámci projektu cezhraničnej spolupráce podporeného prostredníctvom programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko. Cieľom záverečnej konferencie je zhodnotenie a prezentácia výsledkov a výstupov projektu.

Pozvánka

BEZPLATNÉ VZDELÁVANIE

Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu a partneri projektu Prešovská Univerzita v Prešove a Univerzita Rzeszów realizujú cez projekt cezhraničnej spolupráce s názvom „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“ bezplatné školenia zamerané na podporu podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu. Cieľovou skupinou sú študenti a absolventi stredných/vysokých škôl, nezamestnaní obyvatelia so záujmom pôsobiť v oblasti vidieckeho cestovného ruchu ale aj všetci ostatní záujemcovia, ktorí sa chcú vzdelávať v danej problematike. Continue reading

Medzinárodná konferencia v meste Rzeszów

Poland-Slovakia_SK_01+FUND_RGB

Dňa 6.10.2017 sa v meste Rzeszów konala druhá medzinárodná konferencia v rámci projektu „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“. Konferencia s medzinárodnou účasťou odborníkov z oblasti vidieckeho cestovného ruchu sa konala v priestoroch Univerzity Rzeszów. Jej cieľom bolo predstaviť účastníkom, zástupcom univerzít, študentom, aktérom a ľuďom so záujmom v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, súčasnú situáciu v predmetnom pohraničnom území a poukázať na jeho potenciál a problémy rozvoja vidieckeho cestovného ruchu. V nadväznosti na to, predstaviť projekt cezhraničnej spolupráce, jeho ciele a aktivity.

Continue reading

Pracovné stretnutie v Rzeszówe (Uniwersytet Rzeszowski)

Poland-Slovakia_SK_01+FUND_RGB

W dniu 13.09. 2017 r. odbyło się spotkanie robocze dotyczące projektu“„Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość“/ „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“  realizowanego przez Wydział Wychowania Fizycznego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego. W spotakniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz turystyki wiejskiej – partnera wiodącego projketu, Uniwersytetu Preszowskego oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na spotkaniu omówiono postepy związane z realizacją projektu oraz ustalono program konferencji organizowanej na Wydziale Wychowania Fizycznego.

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu v meste Rzeszów

Poland-Slovakia_SK_01+FUND_RGBVedúci partner projektu Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu spolu s partnermi projektu Prešovská univerzita v Prešove a Univerzita Rzeszów, Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 6. októbra 2017 v meste Rzeszów (PL). Konferencia sa uskutoční v rámci projektu cezhraničnej spolupráce „MODERNÉ VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC OTVÁRA VIDIEK PODNIKANIU“ podporeného prostredníctvom programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Cieľom konferencie je predstaviť účastníkom potenciál pohraničného územia pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, poukázať na príležitosti, ale aj problémy rozvoja cestovného ruchu na vidieku a v neposlednom rade predstaviť projekt spolupráce „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“.

POZVÁNKA

ZAPROSZENIE

Medzinárodná konferencia v Prešove

Poland-Slovakia_SK_01+FUND_RGB

Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu ako vedúci partner projektu „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“ v spolupráci s partnermi projektu Prešovská univerzita v Prešove a Univerzita Rzeszów, organizovalo 23. júna 2017 medzinárodnú konferenciu. Cieľom konferencie bolo predstaviť potenciál predmetného pohraničného územia pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, poukázať na jedinečné prírodné, kultúrne a historické bohatstvo, ale taktiež na problémy, ktoré bránia rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v tomto území. Konferencia sa konala na pôde Prešovskej univerzity v Prešove, v priestoroch rektorátu a zúčastnilo sa jej množstvo aktérov z oblasti vidieckeho cestovného ruchu, absolventov, študentov a ľudí so záujmom v tejto oblasti. Konferencia priniesla množstvo nových informácií, motivovala účastníkov k vzdelávaniu sa a využívaniu nesmierneho potenciálu územia pre rozvoj vidieckeho cestového ruchu. Continue reading

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu

Poland-Slovakia_SK_01+FUND_RGBVedúci partner projektu Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu spolu s partnermi projektu Prešovská univerzita v Prešove a Univerzita Rzeszow, Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 23. júna 2017 v Prešove. Konferencia sa uskutoční v rámci projektu cezhraničnej spolupráce „MODERNÉ VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC OTVÁRA VIDIEK PODNIKANIU“ podporeného prostredníctvom programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko. Cieľom konferencie je ponúknuť účastníkom pohľad na potenciál pohraničného územia pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu.

POZVÁNKA

ZAPROSZENIE

Goralské folklórne slávnosti 2016

Goralské folklórne slávnosti sú už dnes tradíciou východného Slovenska, na ktorú každoročne zavítajú tisíce nadšencov ľudovej kultúry, tradícií, folklórnej hudby a goralskej kultúry. História týchto slávností siaha až do roku 1994, kedy sa konalo podujatie po prvý krát. Tohtoročné slávnosti sa konali už po 22. krát a tak ako každý rok, aj tento krát obec Ždiar rozkvitla krojmi a folklórnou hudbou počas slnečných letných dní 13. a 14. augusta 2016.

Continue reading