Projekty

Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu aktuálne pracuje na realizácii projektov podporených zo zdrojov PRV SR 2007 – 2013:

  • Dovolenka na Bachurni
  • Propagácia vidieckeho cestovného ruchu na území OZ RR Spiš
  • Marketing vidieckeho cestovného ruchu na území MAS Partnerstvo BACHUREŇ
  • Interaktívna virtuálna prehliadka územia MAS Spiš
  • Dovolenka na spišskom vidieku