Medzinárodná konferencia v meste Rzeszów

Poland-Slovakia_SK_01+FUND_RGB

Dňa 6.10.2017 sa v meste Rzeszów konala druhá medzinárodná konferencia v rámci projektu „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“. Konferencia s medzinárodnou účasťou odborníkov z oblasti vidieckeho cestovného ruchu sa konala v priestoroch Univerzity Rzeszów. Jej cieľom bolo predstaviť účastníkom, zástupcom univerzít, študentom, aktérom a ľuďom so záujmom v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, súčasnú situáciu v predmetnom pohraničnom území a poukázať na jeho potenciál a problémy rozvoja vidieckeho cestovného ruchu. V nadväznosti na to, predstaviť projekt cezhraničnej spolupráce, jeho ciele a aktivity.

Konferencia prispela k vzájomnému poznaniu pohraničného územia prezentáciou ľudovej kultúry, gastronómie a prírodného potenciálu poľského a slovenského pohraničia. Partneri projektu takto už od začiatku realizácie projektu potvrdzujú správnu spoluprácu spoločnou prezentáciou bohatstva oboch strán pohraničia. Účastníci si v záverečnej časti podujatia pochutnávali na slovenských a poľských regionálnych produktoch, obdivovali remeselné práce a zabávali sa pri folklórnych vstúpeniach, čím bola vyzdvihnutá potreba zachovávania a využívania ľudovej kultúry vo vidieckom cestovnom ruchu. Účastníci taktiež diskutovali o otvorených témach, dávali návrhy a podnety v rámci ďalších aktivít projektu a touto konferenciu vzniklo aj niekoľko potenciálnych spoluprác. Na konferencii sa zúčastnilo takmer 170 účastníkov, čo svedčí o aktuálnosti témy vidieckeho cestovného ruchu a potrebe venovať jej pozornosť.

SPRÁVA Z PODUJATIA

[nggallery id=6]

3 Responses to Medzinárodná konferencia v meste Rzeszów

  • Konferenciu hodnotím ako zaujímavú. Pre osobu mimo branže cestovného ruchu bolo veľa zaujímavých informácii. Záverečný diskusný panel o skúsenostiach z oblasti cestovného ruchu bol veľmi inšpiratívny. Celkovo som s priebehom konferencie spokojný.

  • Medzinárodná konferencia z oblasti vidieckeho cestovného ruchu, ktorá sa konala v priestoroch Univerzity Rzeszow ma obohatila množstvom pozitívnych podnetov, ktoré využijem pri rozvoji cestovného ruchu v našom regióne. Zároveň mi umožnila získať nové kontakty na spoluprácu s poľskými kolegami. Konferenciu hodnotím pozitívne. Realizátorom projektu „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“ prajem ďalšie úspechy v napĺňaní jeho cieľov.

  • Konferencia bola zabezpečená na vysokej organizačnej úrovni. Taktiež technicky veľmi dobre zvládnuté. Pokiaľ ide o samotné informácie a výstupy z konferencie, ako účastník nie priamo z cestovného ruchu, skôr v pozícii percipienta a partnera pri jeho rozvoji, vyjadrujem hlboké presvedčenie, že výsledky budú často a vhodne uplatnené v praxi. Pre mňa osobne ako laika to bolo inšpiratívne a podnetné. V pozícii vysokoškolského študenta cestovného ruchu by som uvítal viac odprezentovaných dát a údajov z daného regiónu vychádzajúc z vedeckých prieskumov s premostením na teoretické znalosti z daného odvetvia a praktických skúseností špecifických pre región, z ktorých by som odčítal to najvhodnejšie nastavenie množstva, štruktúry a typu odvetví cestovného ruchu na vidieku v danom regióne aj vo vzťahu na problémy a nástrahy špecifické pre skúmané územie a širšie pre oblasť východnej Európy. To však bude pravdepodobne výstupom celého projektu, preto sa na to veľmi teším už teraz. Ďakujem za možnosť zúčastniť sa daného podujatia a teším sa na ďalšie podobné podujatia.

Napísať odpoveď pre Doc. Ing. Martin Lorko, CSc. Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *