Aktuality

Výstava cestovného ruchu v Poľsku

Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu sa počas dní 27.2.2015 – 1.3.2015 zúčastnilo na medzinárodnej výstave cestovného ruchu v meste Wrocław v Poľsku. Výstava s názvom MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE WROCŁAW sa konala už 7. krát a je jednou z najväčších výstav cestovného ruchu v Poľsku. Continue reading

19. januára 2015

logo postop

Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš s spolupráci s Tatry – Pieniny LAG realizujú projekt spolupráce s názvom „Po stopách ľudových tradícií pod Tatrami“. Projekt je podporený z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 4.2. Vykonávanie projektov spolupráce.

Viac informácií