O nás

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ VIDIECKEHO TURIZMUOLYMPUS DIGITAL CAMERA

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ VIDIECKEHO TURIZMU je záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo 09.07.2013 a dňa 07.08.2013 rozhodnutím nadobudlo právoplatnosť. Jeho členmi sú obce Renčišov a Žakovce a nezisková organizácia Združenie pre rozvoj regiónu. Zakladatelia združenia, ako aj jeho manažment má bohaté vedomosti a skúsenosti v oblasti rozvoja regiónu a cestovného ruchu. Okrem iných priorít sa združenie usiluje o aktivity smerujúce k rozvoju a podpore cestovného ruchu s dôrazom na vidiecky cestovný ruch. Cieľom je ponúknuť členstvo zariadeniam cestovného ruchu v združení tak, aby sa mohli plnohodnotne podieľať na aktivitách. Združenie existuje len krátko no aj napriek tomu má veľké ambície rozvíjať cestovný ruch na slovenskom vidieku a zhromažďovať aktérov tejto oblasti.