Zverejňovanie

Zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní

 

02.10.2017 – Videoprodukcia

VÝZVA

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

 

12.09.2017 – Interaktívny vzdelávací komplet

VÝZVA

Príloha č. 1

Príloha č. 2

16.08.2017 – Tvorba vzdelávacích nástrojov

VÝZVA

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

15.08.2017 – Videoprodukcia

ZRUŠENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

VÝZVA

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

02.06.2017 – Publicita projektu „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“

VÝZVA

Príloha č. 1

01.06.2017 – Zabezpečenie konferencií v rámci projektu „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“

VÝZVA

Príloha č. 1

 

08.11.2016 – Analýza uskutočniteľnosti v rámci projektu „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“

VÝZVA

Návrh na plnenie kritérií

 

Zverejňovanie zákaziek v profile podľa §9 odst. 9 cit. zákona

P.č. Zverejnenie Zadávanie zákazky Názov zákazky Predmet zákazky Výsledná cena v € s DPH Úspešný uchádzač Dátum podpisu zmluvy
1. 02.09.2013 06.09.2013 Zabezpečenie propagačných aktivít na podporu vidieckeho cestovného ruchu – udeľovanie znaku kvality
 • analýza zariadení cestovného ruchu na území MAS Partnerstva BACHUREŇ + fotografovanie,
 • zabezpečenie systému udeľovania Znaku kvality,

 

4 000,00 Ekoslov Consulting, s.r.o. 16.09.2013
2. 02.09.2013 06.09.2013 Zabezpečenie propagačných aktivít na podporu vidieckeho cestovného ruchu – brožúra a webové sídlo
 • tvorba a spracovanie fotografií,
 • tvorba a spravovanie webovej stránky,
 • príprava a tlač brožúry,

 

18 700,00 IMAGINE PICTURES, s.r.o. 28.09.2013
3 02.09.2013 06.09.2013 Zabezpečenie propagačných aktivít na podporu vidieckeho cestovného ruchu – propagačné predmety Tvorba propagačných predmetov s potlačou

 • poháre
 • dáždniky
 • deky
5 650,00 Ekoslov Consulting, s.r.o. 18.09.2013
4 02.09.2013 06.09.2013 Zabezpečenie výstavnej plochy a výzdoby stánku
 • Zabezpečenie prenájmu výstavnej plochy,
 • Zabezpečenie prepravy výstavného stánku,
 • Výzdoba výstavného stánku.
3 000,00 Ekoslov Consulting, s.r.o.  20.09.2013
5. 28.08.2013 02.09.2013  Tvorba propagačných materiálov
 • príprava a tlač skladacej brožúrky
 • propagačné mini čokoládky, perá, šilty a textilné tašky s logami,
 • malé vreckové kalendáriky.

 

6 100,00 Ekoslov Consulting, s.r.o. 24.09.2013
6. 02.09.2013 06.09.2013 Zabezpečenie marketingovej podpory vidieckeho cestovného ruchu – tvorba propagačných predmetov Tvorba propagačných predmetov s potlačou

 • ruksaky
 • USB kľúče
11 700,00 Ekoslov Consulting, s.r.o. 24.09.2013
7. 02.09.2013 06.09.2013 Zabezpečenie marketingovej podpory vidieckeho cestovného ruchu – informačná brožúra a mapa
 • Tvorba a spracovanie fotografií,
 • Tvorba interaktívnej mapy
 • Príprava a tlač brožúrky

 

13 900,00 IMAGINE PICTURES, s.r.o. 23.09.2013
8. 02.09.2013 06.09.2013 Zabezpečenie marketingovej podpory vidieckeho cestovného ruchu – analýza územia
 • Analýza územia MAS Partnerstvo BACHUREŇ

 

1 600,00 Ekoslov Consulting, s.r.o. 24.09.2013
9. 02.09.2013 06.09.2013 Výroba a umiestnenie informačných tabúľ
 • výroba a umiestnenie 4 ks informačných tabúľ
8 000,00 Marcela Bakaľárová – SKLO – MIX 23.09.2013
10 24.09.2013 27.09.2013 Propagačné aktivity na podporu vidieckeho cestovného ruchu – brožúra a webové sídlo
 • tvorba webového sídla,
 • tvorba a spracovanie fotografií z územia,
 • príprava a tlač brožúry
15 070,00 IMAGINE PICTURES, s.r.o. 16.10.2013
11 24.09.2013 27.09.2013 Propagačné aktivity na podporu vidieckeho cestovného ruchu – propagačné predmety Tvorba propagačných predmetov s potlačou

 • poháre
 • dáždniky
 • deky
5 650,00 Ekoslov Consulting, s.r.o. 18.10.2013
12 24.09.2013 27.09.2013 Propagačné aktivity na podporu vidieckeho cestovného ruchu – udeľovanie znaku kvality
 • analýza zariadení cestovného ruchu
 • zabezpečenie systému udeľovania Znaku kvality,

 

4 000,00 Ekoslov Consulting, s.r.o. 18.10.2013
13 31.07.2014 05.08.2014 Interaktívna virtuálna prehliadka
 • tvorba interaktívnej virtuálnej prehliadky a interaktívnej mapy územia
19 010,00 IMAGINE VISION, s.r.o. 25.08.2014
14 31.07.2014 05.08.2014 Výroba informačno-propagačného videofilmu
 • Výroba videofilmu (produkcia a postprodukcia)
13 600,00 IMAGINE PICTURES, s.r.o.  27.08.2014